Diş Hekimliği Fakültesi

Dekan Mesajı 

Diş hekimliği özenle icra edilmesi gereken, sanat ve zanaatkarlığın ön planda olduğu; şefkat, sabır, insan sevgisi, empati kurma gibi kişisel özellikleri gerektiren bir meslektir. Coğrafi ve siyasi değişiklerin hızla yaşandığı dünyamızda, yeniliklere açık olmamız ve adaptasyon yeteneğimiz başarılı olmamızda önemli rol oynayacaktır. Bilimi takip edebilmek, bilimi yönlendirmede söz sahibi olabilmek ve bunun için güncel araştırmalar yapabilmek ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için kaçınılmazdır. Hedefimiz size bu özellikleri kazandırabilmek için gerekli olanakları ve alt yapıyı sağlamak ve öğrenci merkezli eğitimimizle tüm bu özellikleri içselleştirmenize olanak tanımaktır. Fakültemizin misyon ve vizyonu toplum ağız diş sağlığının en önemli basamaklarından biri olan koruyucu diş hekimliğini öncelemek, araştırma yetilerinizi geliştirmek ve sizi dijital diş hekimliği çağına hazırlamaktır. bulent-kesim-mesaj

Diş hekimliği eğitimi, tıp ve diş hekimliği bilgisi ve el becerisi gerektiren 5 yıllık bir süreçtir. İlk üç yılda temel tıp bilimi dersleri ve diş hekimliği preklinik ve branş dersleri, son iki yılda ise klinik uygulamalar ağırlıkta olacaktır. Uygulamalar, fakültemiz bünyesinde yer alan Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılacaktır. Amacımız; araştırmacı ve klinisyenleri bir araya getirecek bir sistem kurmak ve bilimi uygulanabilir kılmaktır.

Sevgili öğrenciler, 

Ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesi ile mümkündür. Güçlü akademik kadromuz ve altyapımızla fakültemizde misyon ve vizyonumuz çerçevesinde eğitimin, klinik hizmetlerin ve bilimsel araştırmaların bir arada, başarıyla sürdürüleceğine inancım sonsuzdur.

 

Prof. Dr. Bülent KESİM

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı