Program Çıktıları | Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Program

Program çıktıları; birim misyonuna uygun bir şekilde paydaşlarca belirlenmiş eğitim amaçlarını; bilgi-beceri ve yetkinlikler sınıfında tanımlayan üst düzeyli ifadelerdir. Bir programın eğitsel faaliyetlerinin yegâne amacı Program Çıktılarını (ve dolayısı ile eğitim amaçlarını) temin eden mezunlar yetiştirmektir. Çıktı kalitesi güvence altında olmalıdır. Bu da planlı-programlı ve kanıta dayalı işletilen süreçler ile sağlanabilir.

Kanıta dayanmayan sonuçların akreditasyonu mümkün değildir.

Diş Hekimliği Fakültesi Program Çıktıları