Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Kadro

Bebek Serra OĞUZ AHMET
Prof. Dr. Bebek Serra OĞUZ AHMET
serraoguz@beykent.edu.tr
Bülent KESİM
Prof. Dr. Bülent KESİM
bulentkesim@beykent.edu.tr
Firdevs ŞENEL
Prof. Dr. Firdevs ŞENEL
firdevssenel@beykent.edu.tr
Servet KESİM
Prof. Dr. Servet KESİM
servetkesim@beykent.edu.tr
Münevver KILIÇ
Doç. Dr. Münevver KILIÇ
munevverkilic@beykent.edu.tr
Onurcem DURUEL
Doç. Dr. Onurcem DURUEL
onurcemduruel@beykent.edu.tr
Alp Abidin ATEŞÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Alp Abidin ATEŞÇİ
alpabidinatesci@beykent.edu.tr
Demet YENİDEDE
Dr. Öğr. Üyesi Demet YENİDEDE
demetyenidede@beykent.edu.tr
Dilek Özge YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özge YILMAZ
ozgeyilmaz@beykent.edu.tr
Erdinç SULUKAN
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç SULUKAN
erdincsulukan@beykent.edu.tr
Fatih KAZANCI
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAZANCI
fatihkazanci@beykent.edu.tr
Fatih SEÇKİN
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SEÇKİN
fatihseckin@beykent.edu.tr
Furkan ÖZEKEN
Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÖZEKEN
fatihozeken@beykent.edu.tr
Gözde ULUSOY
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ULUSOY
gozdeulusoy@beykent.edu.tr
Gülay ALTAN ŞALLI
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ALTAN ŞALLI
gulayaltan@beykent.edu.tr
Gülhan YILDIRIM
Doç. Dr. Gülhan YILDIRIM
gulhanyildirim@beykent.edu.tr
Handan YILDIRIM IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi Handan YILDIRIM IŞIK
handanyildirim@beykent.edu.tr
KEREM CAN IŞIK
Dr. Öğr. Üyesi KEREM CAN IŞIK
keremisik@beykent.edu.tr
Mukadder ORHAN
Dr. Öğr. Üyesi Mukadder ORHAN
mukadderorhan@beykent.edu.tr
Selin GAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Selin GAŞ
selingas@beykent.edu.tr
Özcan ÇAKMAKÇIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÇAKMAKÇIOĞLU
ozcancakmakcioglu@beykent.edu.tr
Berk GERGİT
Arş. Gör. Berk GERGİT
berkgergit@beykent.edu.tr
Şeyma Nur KARAKURT
Araştırma Görevlisi Şeyma Nur KARAKURT
seymanurkarakurt@beykent.edu.tr
Simge DAĞISTAN
Dr. Öğr. Üyesi Simge DAĞISTAN
simgedagistan@beykent.edu.tr
Büşra Nida ÜZÜMCÜ
Arş. Gör. Büşra Nida ÜZÜMCÜ
nidauzumcu@beykent.edu.tr
Uğur Tuna SAZLIKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tuna SAZLIKOĞLU
tunasazlikoglu@beykent.edu.tr
Uğur Emre KARATURGUT
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Emre KARATURGUT
emrekaraturgut@beykent.edu.tr