Ders Planı ve Yapısı | Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Ders Planı ve Yapısı

Öğretim planı; teorik, pratik, preklinik ve klinik uygulama  derslerini kapsar. Eğitimin içeriği diş hekimliği eğitimi ulusal çekirdek programı (DUÇEP) ve türkiye yükseköğretim ve yetkinlikler çerçevesi (TYYÇ) nde tanımlanan düzey 7 yetkinlikleri içerecek şekilde tanımlanmıştır. Eğitim sistemi öğrenci merkezlidir. Hibrit yapıda  yatay ve dikey entegrasyonun olduğu sarmal bir eğitim sistemi dizayn edilmiştir.  Öğretim planları DUÇEP  ve TYYÇ’de tanımlanmış yeterlilikleri sağlamak üzere farklı AKTS kredisindeki ders kategorilerinden ilgili kredilerin toplanmasıyla tamamlanacak şekilde düzenlenir. Kategorilerdeki dersler zorunlu ve/veya seçimlik olabilir. Öğrencilere serbest çalışma saatleride tanımlanmıştır.  Öğrenci, öğrenimini tamamlayabilmek için ilgili kategorilerden önceden tanımlanmış AKTS kredisi tutarındaki dersleri başarmakla yükümlüdür. Dersler mesleki alan, alan dışı ve yök zorunlu dersler olarak tanımlanmıştır.

Öğretim planları; beş yıllık yükseklisans düzeyi için toplam 300 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenmiştir. Dersler öğrenciye 60’ar AKTS halinde yıllık olarak sunulur. Öngörülen yıllık  nominal öğrenci iş yükü 60 AKTS kredisidir.