Diş Hekimliği Fakültesi

Ders Kredileri

Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için TYYÇ’ye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. Ders AKTS kredisi, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı; TYYÇ’de tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır.

Programdan bir öğrencinin mezun olabilmesi için beş yıllık ders planında yer alan mesleki alan, alan dışı ve yök zorunlu  derslerin tamamını almak zorundadır. Ayrıca 4. Ve 5. sınıftaki klinik uygulama derslerinin  tamamını da alma zorunluluğu vardır. Bütün almak zorunda oldukları teorik ve pratik derslerin toplamı 300 AKTS olmalıdır.