Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Ülkemizde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi olarak bilinen bu anabilim dalı, dünyada oral ve maksillofasiyal cerrahi adıyla anılmaktadır. Bölümümüzde de 5 yıllık diş hekimliği eğitimini takiben 4 yıl boyunca teorik ve klinik eğitimin verildiği uzmanlık programı uygulanmaktadır. Bu eğitimin bir parçası olarak öğrenciler belli süreler içinde genel cerrahi, kulak-burun-boğaz, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, anesteziyoloji-reanimasyon konularında rotasyonlarını da tamamlamaktadırlar. Bu alanda eğitim gören kişiler gerek hastane koşullarında gerekse de özel kliniklerinde branşın pek çok uygulamalarını etik kurallara uygun ve başarılı bir şekilde yapabilmektedirler.

Bu tedaviler, dişlerin normal ve cerrahi çekimleri, gömülü diş operasyonları, dental implant uygulamaları, çene kist ve tümörlerinin operasyonları ve defektlerin rekonstrüksiyonu, preprotetik cerrahi operasyonları, çene-yüz kırıklarının cerrahi tedavileri, ortognatik cerrahi operasyonları ve çene eklemi hastalıklarının tedavileri ve eklem cerrahileri gibi işlemlerdir.

Anabilim dalımızda güncel tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmakta, teorik dersler verilmekte ve pratik uygulamalar yapılmaktadır. Bu konularla ilgili araştırma projeleri ve klinik çalışmalar üniversitemizce desteklenmektedir.  Lokal ameliyatlar ve genel anestezi altında cerrahi işlemler yapılmakta, özürlü hastaların diş tedavileri gerçekleştirilmektedir. 

Prof. Dr. Firdevs ŞENEL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı