Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler

1997 yılında kurulmuş olan Beykent Üniversitesi; 4 farklı yerleşkede bilim ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak dinamik, girişimci, donanımlı insan gücünü yetiştirmek için çaba sarf eden bir eğitim kurumudur.

Türkiye’nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumları içerisinde yer alacak Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi aktif ve dinamik öğretim üyesi akademisyen kadrosu ile birlikte 2017–2018 yılında Büyükçekmece Yerleşkesi’nde Eğitim - Öğretim’e başlamıştır.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni farklı kılacak olan öğrencilerimize vermiş olduğumuz değerdir. Amacımız hastayı dinleyen, onunla empati kurabilen, çevresi ile uyumlu ve güçlü iletişim becerisine sahip, etik ve sempatik hekimler yetiştirmektir.

Diş hekimliği eğitimi, tıp ve diş hekimliği bilgisi ve el becerisi gerektiren 5 yıllık bir süreçtir. İlk üç yılda temel tıp bilimi dersleri ve diş hekimliği preklinik ve branş dersleri, son iki yılda ise klinik uygulamalar (staj) ağırlıkta olacaktır. Uygulamalar fakültemiz bünyesinde yer alan Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma merkezinde yapılacaktır. Amacımız araştırmacı ve klinisyenleri bir araya getirecek bir sistem kurmak ve bilimi uygulanabilir kılmaktır.

Dental eğitimimizde kullanacağımız derslik, klinik, ve simülasyon laboratuvarlarındaki teknik donanımımızın mükemmelliği; bilgiyi öğrencileri ile aktif olarak paylaşabilecek kadrosu; güncel dental literatüre ulaşma kolaylığı sağlayan donanımlı bir kütüphanenin ve okuma salonlarının varlığı; derslikler, klinik ve preklinik laboratuvarlarının aynı çatı altında olması; Tıp Fakültesi ile aynı kampüste olmanın getirdiği avantajlar eğitimde yakalamak istediğimiz seviyeye ulaşmamızda etkili faktörlerdir.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin alacakları eğitim onları ileride mutlu kılacak; mesleğini seven, kariyer sahibi, başarılı hekimler olarak yetişmelerinde rol oynayacaktır.Hayatta hep doğru seçimler yapmanız temennisi ile!

 

Prof.Dr. Firdevs ŞENEL

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı