Misyon ve Vizyon | Beykent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Misyon ve Vizyon

Misyon

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin evrensel değerler ışığında verdiği bilimsel ve teknolojik odaklı eğitim ile mesleki yetkinlikler kazanmış, sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilen diş hekimleri yetiştirmek, toplumun ağız ve diş sağlığına ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Deneyimli kurumsal kültürü ve mesleki gelişmelere yön veren kadrosu ile evrensel bilime katkıda bulunarak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, topluma öncülük yapan bir diş hekimliği fakültesi olmak.