Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalı Mesajı

Ortodontiyi kısaca; diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren bozuklukların oluşmasını önleyen, mevcut bozuklukların ilerlemesini durduran ve tedavi eden; bunları yaparken aynı zamanda iyi bir estetik ve fonksiyon (ısırma, çiğneme, konuşma, gülümseme) sağlamayı amaçlayan, diş hekimliğinin uzmanlık dallarından biri şeklinde tanımlayabiliriz. Genel olarak tedavileri hareketli ve sabit olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.

Ortodonti dersinde çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki bireylerin dentofasyal yapılarının anomalilerinin tanısına ve tedavilere yönelik eğitim verilmektedir. Öğrencilere kafa yüz çenelerin büyüme gelişimi ile birlikte; normal ve anormal oral fonksiyonlar, süt oklüzyondan sürekli oklüzyona geçiş mekanizmaları, maloklüzyonlar ve etyolojileri, teşhis araçları (model analizleri, lateral sefalometri, pa, el bilek radyografileri) ve tedavi planlamaları (hasta kayıtlarının analizi, hasta kayıtlarına göre tedavi planlaması), biomekanik, ortodontik materyaller, karışık dişlenme döneminde tedavi planlamaları (hareketli aygıtlar, seri çekim ve sürme rehberliği), sabit ortodontik tedaviler (ankıraj, genişletme, ağız dışı aygıtlar ve fonksiyonel aygıtlar, pekiştirme) ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca dudak-damak yarıkları, uyku apnesi tedavisi, ortognatik cerrahi, ortodontik tedavide komplikasyonlar, çene eklem bozuklukları (ortodontik yaklaşım) derslerimiz vardır. Uygulamalı eğitim (staj) süresince, hareketli aparey planlanması ve yapımı ile birlikte yapılan klinik gözlemlerle öğrencilerde teorik–pratik kavramlarının pekiştirilmesi ve muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ortodonti dersinin amacı, Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, çağdaş bilimin ışığında, teorik bilgilerini pratik ile birleştirilerek, muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi sağlamaktır.   


Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Yaşar Bedii GÖYENÇ