Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalı Mesajı

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) bebeklik döneminden başlayarak, çocuklarda ve gençlerde süt ve daimi dişlerin sağlıklı olarak korunmasını sağlayan, ortaya çıkabilecek çeşitli problemleri önleyen, diş hastalıklarının ve anomalilerin teşhis ve tedavisini kapsayan uzmanlık dalıdır.

Programın amacı, öğrencilerin çocuk diş hekimliği alanında temel bilgi ve eğitimini sağlamak ve çocukluk dönemi boyunca çocuğun ağız bakımından sorumlu olma becerilerine sahip olmasını sağlamaktır. Mezunlar; bebekler, çocuklar, gençler ve özel ihtiyaç sahibi bireyler için birinci basamak sağlık hizmeti sunarlar. 3. sınıftan itibaren öğrenciler aldıkları teorik dersler ve pratik uygulama eğitimleri ile birlikte çocuk hastayı tedavi edebilecek yeterli donanıma sahip olurlar.

Pedodonti kliniğinde; koruyucu diş hekimliği uygulamaları, süt dişleri ve daimi dişlerde bulunan diş çürüklerinin restoratif ve endodontik tedavileri, çocuklarda ağız-diş bölgesinde meydana gelen travmalara ilk müdahale, ağız hastalıklarının teşhis ve tedavisi, gelişimsel anomalili dişlerde restoratif ve protetik tedaviler, malokluzyonun erken dönem tedavileri (koruyucu ortodonti) yapılmaktadır. Bununla birlikte özel gereksinimli çocukların ve diş tedavileri sırasında yeterli uyumu gösteremeyen çocukların genel anestezi ya da sedasyon altında gerekli diş tedavilerinin yapılması çocuk diş hekimliğinin uyguladığı tedavi yöntemlerinden birisidir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özge YILMAZ
Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı