Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalı Mesajı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, ağız, diş, diş eti, çevre dokuların ve organların; hastalık, anomali ve gelişim bozukluğunun incelendiği, bu yapılara ait değişikliklerin klinik, radyografik ve gerektiğinde histopatolojik veya biyokimyasal bulgular ile birleştirilerek ele alındığı, bu bölgede görülen değişiklik ve bulguların bir sistemik hastalığın belirtisinin olup olmadığının araştırıldığı aynı zamanda yapılacak tedavilerin planlandığı akademik bir daldır. Anabilim dalımızda hastaların genel sağlık durumları ile diş hekimliği uygulamalarında risk oluşturabilecek sistemik hastalıkları sorgulanır. Biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji gibi yardımcı laboratuvar muayeneleri gerekiyorsa, ilgili laboratuvarlara sevk edilir. Klinik bulgular, radyografik ve laboratuvar sonuçları ile birleştirilerek hastanın tedavi planlaması düzenlenir.

Doğru teşhis, hastanın uygun ve yeterli şekilde tedavi edilebilmesi için öncelikli şarttır. Ağız içi semptomları, ciddi hastalıkların habercisi-belirtisi olabileceğinden, branşımız; diş hekimi adaylarına, doğru teşhis koyabilmeyi, planlama sürecini yönetebilmeyi, baş-boyun bölgesinin muayene yöntemleri ve elde edilen bulguları bir bütün olarak değerlendirebilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Temporamandibular eklem, tükürük bezleri, yanak, dudak, ağız tabanı, dil ve damağı etkileyen hastalıkların teşhisi de branşımızın ilgi alanına girmektedir.

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı eğitim ve öğretim programı,  diş hekimi adayları için oral diagnoz ve radyoloji lisans derslerini kapsamaktadır. Diş hekimi adaylarının, teorik, klinik, seminer ve pratik uygulamalar şeklinde bütüncül bir eğitim anlayışı ile, alanında yetkin ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen bireyler olarak yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Oral Diagnoz dersleri, genel olarak hastanın sistemik ve dental özgeçmişi, ekstraoral ve intraoral klinik muayene yöntemleri, sistemik hastalıklar ile klinik uygulamaların ilişkilendirilmesi, anamnez ve klinik muayene verilerinin değerlendirilmesi, fokal enfeksiyon, oral ve perioral bölge lezyonlarını  kapsamaktadır.

Radyoloji dersleri,  radyasyon fiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, korunma kuralları, diş hekimliğinde kullanılan filmler, röntgen cihazı, radyografik görüntü oluşumunu etkileyen faktörler, görüntü kalitesi ile ilgili faktörler, radyografilerdeki anatomik oluşumlar ve artefaktlar, intraoral, ekstraoral röntgen teknikleri, ileri görüntüleme yöntemleri, radyoopak ve radyolüsent lezyonlar, radyografik görüntüleri değerlendirme ve yorumlamayı kapsamaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ALTAN ŞALLI

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Başkanı