Diş Hekimliği Fakültesi

Ders Konuları ve Öğrenim Çıktıları

Anabilimdalımızda verilen eğitimin temel amacı öğrencilerimizi ihtiyaçları doğrultusunda güncel klinik ve teorik medikal bilgiye en doğru şekilde ulaşmayı bilen ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Anabilimdalımizda probleme dayali eğitim verilmekte, kendi alanlarında uzman tam zamanlı öğretim elemanı kadromuz teorik dersleri güncel bilgi ve teknikleri içerecek sekilde anlatmaktadır. Ayrıca ogrenciler pratik uygulamaları öğretim üyelerinin gözetiminde gerçekleştirmektedirler.

 • Normal ve gömülü dişlerin çekimi
 • Preprotetik cerrahi
 • Dental implant uygulamaları
 • Çene ve yüz enfeksiyonları
 • Travma, alt ve üst çene kırıkları
 • Çene kist ve tümörleri
 • Ağız hastaliklari
 • Tükürük bezi hastalıkları
 • Çene-Yüz ağrıları
 • Temporomandibular eklem
 • Ortognatik cerrahi
 • Distraksiyon osteogenezi
 • Oral ve maksillofasiyal cerrahide yenilikler

konularında teorik dersler verilmekte, pratik uygulamalar yapılmaktadır.Bu konularla ilgili araştırma projeleri ve klinik çalışmalar üniversitemizce desteklenmektedir.