Diş Hekimliği Fakültesi

Dersler

Ders içerik ve faaliyetleri, dersin uygulandığı programın program çıktılarını (dersin özelliklerine uygun olanları) sağlamak için yapılır; öğrencilere bilgi-beceri ve yetkinlik kazandırır.

Ders içeriğini kolay ölçmek için ders çıktıları ve öğrenme hedefleri tanımlanır. Ders çıktıları/öğrenme hedefleri, ilgili programın çıktılarından uygun olanlarını sağlamak üzere eşleştirilmiştir. Ana ilke öğrencinin bilgi-beceri ve yetkinlikler kazanmasıdır.

Ders içeriğini kolay ölçmek için ders çıktıları ve öğrenme hedefleri tanımlanır. Ders çıktıları/öğrenme hedefleri, ilgili programın çıktılarından uygun olanlarını sağlamak üzere eşleştirilmiştir. Ana ilke öğrencinin bilgi-beceri ve yetkinlikler kazanmasıdır.

Programda çok çeşitli dersler olacaktır. Fakat ana gösterge programdan mezun olacak öğrencilerin, program çıktılarında tanımlanmış bilgi-beceri ve yetkinlikleri kazanarak mezun olmasıdır. Akreditasyon dernekleri dersler ile değil, programa özgü bazı konular ve özellikle

Program Çıktılarının gerçekleşip gerçekleşmediğine yoğunlaşmaktadır.