Diş Hekimliği Fakültesi

Ders Konuları ve Öğrenim Çıktıları

Diş Hekimliği Radyolojisi Ders Başlıkları

 1. Radyolojiye Giriş
 2. X ışınlarının Absorbsiyonu
 3. Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Radyasyondan Korunma
 4. Dental Röntgen Filmleri ve Film Banyosu, Radyografik Artefaktlar
 5. Diş ve Çenelerin Radyografi Çekim Yöntemleri
 6. Anatomik Oluşumların Radyografik Görünümleri 
 7. Radyolüsent lezyonlar
 8. Radyoopak lezyonlar
 9. Genetik kemik hastalıkları
 10. Dijital görüntüleme sistemleri
 11. İleri  Görüntüleme Yöntemleri

 

 

Oral Diagnoz Ders Başlıkları

 1. Anamnez ve Ekstraoral Muayene Yöntemleri
 2. İntraoral Muayene
 3. Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
 4. Endokrin Sistem Hastalıkları
 5. İmmün Sistem Hastalıkları
 6. Kanama ve GİS Hastalıkları
 7. Böbrek ve Solunum Sistemi Hastalıkları
 8. Tükürük Bezi ve Nöromüsküler Hastalıklar
 9. Oral Bölge Lezyonları
 10. Fokal Enfeksiyon
 11. Diş Anomalileri
 12. Artritler

 

Klinik Uygulamalar

 1. İntraoral Teknikler: Açıortay Tekniği, Paralel Teknik, Isırma Radyografisi, Oklüzal Radyografi çekimi
 2. Ekstraoral Teknik Uygulaması: Panoramik Radyografi çekimi
 3. Hasta  anamnezi alma, klinik muayene uygulaması
 4. Radyografik Değerlendirme
 5. Tedavi planı oluşturma
 6. Seminer