Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Uygulamalar ve Ders Başlıkları

 

Endodontinin tarihi

 Pulpa ve periapikal dokuların biyolojisi

Diş morfolojileri

Giriş kaviteleri

Kök kanal tedavisinde kullanılan aletler

Kök kanallarının temizlenmesi ve irrigasyonu

Kök kanallarının biyomekanik preparasyonu

Kök kanal sisteminin doldurulmasında kullanılan materyaller

Komplikasyonlar ve başarı değerlendirilmesi

Endodontik tedavide muayene metotları

Hastanın endodontik tedaviye hazırlanması

Tedavi planlaması ve vaka seçimi

 Endodontik radyoloji

 Endodontide dijital ve ileri teknolojiler

Endodontik tedavi yapılacak dişlerin anestezisi

Endodontik tedavi yapılacak dişlerin izolasyonu

Endodontik tedavide sterilizasyon

Vital pulpa tedavileri ve Rejeneratif Endodonti

Pulpa ve periapikal doku hastalıkları

Endodontik Mikrobiyoloji

Endodontide başarı-başarısızlık kriterleri

Endodontide travma

Endodontide acil tedavi gerektiren durumlar

Tekrarlayan Endodontik tedaviler

Endodontik Uygulamalar

Dişlere Giriş Kavitesi Açılması

Kök Kanal Boyu Tespiti

Kök Kanallarının Şekillendirilmesi ve İrrigasyonu

Kök Kanallarının Dolumu

Restorasyon Öncesi Hazırlıklar