Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Fakültemizin Anabilim Dallarına (Bilim Dallarına) Yerleştirilen Adayların Atanma Evrakları
Diş Hekimliği Fakültesi
Tarih: 08 Temmuz 2024

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Fakültemizin Anabilim Dallarına (Bilim Dallarına) Yerleştirilen Adayların Atanma Evrakları

DUS yerleştirme sonuçlarına göre Fakültemizin anabilim dallarına / bilim dallarına yerleştirilen adayların, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilmektedir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Fakültemizde uzmanlık eğitimi (DUS) almak üzere yerleştirilen adayların, ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dekanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Atama esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Türk Uyruklu Adayların Kayıt Sırasında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

 1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız.)
 2. YÖK Formatlı Özgeçmiş
 3. DUS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 4. Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Noter tasdikli sureti veya mezun olunan diş hekimliği fakültesince onaylanmış sureti)
 5. Denklik Belgesi (Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesinin onaylı bir örneği)
 6. Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınav Tutanağı (DUS ile yerleşmiş ancak yerleştirme tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı’nca henüz anadal uzmanlık belgelerinin tescil işlemi yapılmamış olanlar için)
 7. Kimlik Fotokopisi
 8. Askerlik Terhis / Tecil Belgesi veya Beyan Dilekçesi (Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız.)
 9. Sağlık Raporu (Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak "........................... dalında uzmanlık eğitimi yapabilir." ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu veya beyan dilekçesi) (Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız.)
 10. 4 adet Fotoğraf
 11. Adli Sicil Kaydı veya Beyanı (Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız.)
 12. Yerleşim Yeri Belgesi
 13. Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi