Eğitim Koordinatörlüğü
Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖZTÜRK YEŞİLIRMAK

Dönem I KoordinatörleriDönem II Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAZANCIDr. Öğr. Üyesi Gülhan YILDIRIM
  
  
Dönem III KoordinatörleriDönem IV Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖZTÜRK YEŞİLIRMAKDr. Öğr. Üyesi Selin GAŞ
  
  
Dönem V Koordinatörleri 
Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÜNEY GÜLEÇ