Diş Hekimliği Fakültesi

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Emine Fulya AKKOYUN

Dönem I SorumlusuDönem II Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYTAÇ BALDr. Öğr. Üyesi Hilal EKŞİ ÖZSOY
  
Dönem III SorumlusuDönem IV Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe PAKSOYDr. Öğr. Üyesi Serap KARAKIŞ AKCAN
  
Dönem V Sorumlusu 
Dr. Öğr. Üyesi Selin GAŞ