Ölçme Değerlendirme Komisyonu
Diş Hekimliği Fakültesi

Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Prof. Dr. B. Serra OĞUZ AHMET

Dönem I SorumlusuDönem II Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAZANCIDr. Öğr. Üyesi Gülhan YILDIRIM
  
Dönem III SorumlusuDönem IV Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÖZTÜRK YEŞİLIRMAKDr. Öğr. Üyesi Selin GAŞ
  
Dönem V Sorumlusu 
Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÜNEY GÜLEÇ