Akademik Çalışmalar | Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and

Humanities)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Mendes RT, Nguyen D, Stephens D, Pamuk F, Fernandes D, Hasturk H, Van Dyke TE, Kantarci A. Hypoxia-induced endothelial cell responses - possible roles during periodontal disease. Clin Exp Dent Res. 2018 Dec 14;4(6):241-248. doi: 10.1002/cre2.135.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Tuǧce Paksoy, Ferda Pamuk  Ӧzer. Dișeti Saǧlǧi Acișindan Diș Macunlarinin Etkinliǧi. (Effectiveness of Dentrifices on Gingival Health. Turkiye Klinikleri; 2020:71-77.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Projeler:

1. Fiziksel Egzersizin Sıçanlarda Oluşturulan Periodontitise Etkisinin Histomorfometrik ve İmmünhistokimyasal Olarak İncelenmesi. BAP, Yürütücü, 2019

2. Dis Cekimi yapilan sicanlarda Commiphora Molmol’un Kemik iyilesmesi uzerine etkisinin incelenmesi. BAP, Arastirmaci , 2020

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and

Humanities)

 1. AP Bozkurt, Ö Ünlü, M Demirci. Comparison of microbial adhesion and biofilm formation on orthodontic wax materials; an in vitro study. Journal of Dental Sciences14 May 2020Volume 15, Issue 4 (Cover date: December 2020)Pages 493-499. https://doi.org/10.1016/j.jds.2020.04.011
 2. A Pasaoglu Bozkurt, I Aras. Cleft Lip and Palate YouTube Videos: Content Usefulness and Sentiment Analysis. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 1055665620948722. Online ahead of print.
 3. AP Bozkurt, I Aras, E Othman, A Aras. Comparison of 2 treatment protocols using fixed functional appliances in Class II malocclusion: Treatment results and stability. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 157 (4), 474-480.

      Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Pasaoglu Bozkurt A, Dindaroglu F, Dogan S. Treatment of Severe Open Bite Using Buccal and Palatal Miniscrew: A 5-Year Follow-up. Mod Res Dent. 5(1). MRD.000601.2020. DOI: 10.31031/MRD.2020.05.000601

                               Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.           Aylin Paşaoğlu Bozkurt, Yağmur Lena Sezici, Servet Doğan. Farklı iskeletsel malokluzyona sahip adolesan bireylerde yumuşak doku kalınlıklarının değerlendirilmesi. Assessment of the facial soft tissue thickness in adolescent patients with different skeletal malocclusions. EÜ Dişhek Fak Derg 2020; 41_2: 113-120.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

 1. Bozkurt PA., Redüksiyonlu Anterior Disk Deplasmanı Olan Hastalarda Sabit Fonksiyonel Aparey Tedavisi Olarak Kullanılan Forsus ve Etkileri.,25. TDB Uluslararası Diş hekimliği Kongresi,4-7 E ylül 2019, İstanbul.
 2. Bozkurt PA., Mandibular Retrognathia Olgularında Minivida Destekli Kullanılan Forsus Apareyinin Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, GREATİST 17 . Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,II. Beykent Üniversitesi Sempozyumu 25-27 EKİM 2019,İstanbul, Türkiye.
 3. Bozkurt PA., Hawley ve VFR'ninOrtodontik Tedavi Sonuçlarının Stabilitesi Üzerine Etkisi.,16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2-5 Kasım 2019, Bodrum, Türkiye.
 4. Bozkurt PA., Mechanical vibration force on tooth movement. A pilot study, 28-29December 2019,Cape Town, South Africa.

Projeler

 1. Beykent Üniversitesi BAP Projesi- “Mekanik vibrasyon kuvvetlerinin ve timokinonun hızlı üst çene genişletme uygulamasındaki etkilerinin değerlendirilmesi” Devam ediyor.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Mamaklıoğlu D, Eren R, Karakış Akcan S, Meşeli SE. Evaluation of relationship between health and oral health literacy levels and periodontal status in pregnancy (Sözlü Bildiri). 49th Turkish Society of Periodontology International Scientific Congress 27-29 Ekim 2019 Antalya, Türkiye.
 2. Meşeli SE, Mamaklıoğlu D, Karakış Akcan S. Changings in parameters of pockets with different probing depths after phase-I treatment (Sözlü Bildiri). 26. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongresi 8-10 Kasım 2019 İzmir, Türkiye.

Projeler

Farklı Periodontal Hastalıklarda Tükürük MikroRNA Profilinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: MEŞELİ SÜLEYMAN EMRE, Araştırmacı: MAMAKLIOĞLU DİLEK, Araştırmacı: TİRYAKİOĞLU NECİP OZAN, Araştırmacı: KARAKIŞ AKCAN SERAP. 07/11/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Uluslararası Bildiriler
Poster ve Sunumlar
Sözlü Sunum

EVALUATION OF CHANGES IN THE NAZOPHARYNGEAL AND OROPHARYNGEAL AIRWAY AFTER SURGICALLY ASSISTED RAPID MAXILLARY EXPANSION. Elifhan, Alagöz; Tuğba, Ünver; Doğan, Dolanmaz; Gökmen, Kurt; Elif, Dilara, Şeker. 2020. 7th EADMFR Junior Meeting.Amsterdam.The Netherland. Oral Presentation.

Ulusal Araştırma Makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alagöz, E , Ünver, T , Tunalı, M , Özsağır, Z , Sağlam, E , Bayer Alınca, S . "Oral liken planus hastalarında i-PRF, depo-medrol uygulamaları: Olgu serisi" . Selcuk Dental Journal 6 (2019 ): 37-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcukdentj/issue/50164/641919>

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler

 1. 17. GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 2019. İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi
 2. Avrupa Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği (EADMDR) 7. asistan toplantısı (Junior Meeting)/ 7th EADMFR Junior Meeting. 2020. Amsterdam, The Netherlands.

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.1. SCCI, SCI, SCI-Expanded Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Ocak H, Akkoyun EF, Çolpak HA, Demetoğlu U, Yücesoy T, Kılıç E, Alkan A. Is The Jet Injection Effective for Teeth Extraction? Journal of Stomatology, Oral Maxillofacial Surgery. 2020; 121(1): 19–24. DOI: 10.1016/j.jormas.2019.05.001

1.2. Diğer Uluslararası İndeksler Kapsamındaki Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Yılmaz Asan C, Gönen ZB, Akkoyun EF, Kılıç E, Alkan A. Does Medication-related Osteonecrosis of the Jaw Affect Maxillary Sinus Volume and Mucosal Thickness? Meandros Medical and Dental Journal. 2020; 21: 12-18. DOI: 10.4274/meandros.galenos.2018.44366

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Doğan E, Cumhur A, Aytaç Bal F, Cevval Özkoçak BB. Farklı Polisaj Sistemlerinin Nanohibrit Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2020 doi: 10.5336/dentalsci.2020-74502
 2. Tastan E, Güler E, Aytaç Bal F. Farklı Remineralizasyon Ajanlarının Lazer ve Ozon Tedavisi Ile Kombine Kullanımının Başlangıç Çürüklerine Etkisinin In-Vitro Olarak İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2020 doi: 10.5336/dentalsci.2020-74741
 3. Türkyılmaz G, Tunçer TN, Aytaç Bal F. Farklı Bitirme ve Parlatma Sistemlerinin Bulk Fill Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2020 doi: 10.5336/dentalsci.2020-74864

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

 1. Dogan E, Cevval Özkoçak BB, Aytaç Bal F. Farklı Fonksiyonel Monomerlere Sahip Universal Adeziv Sistemler Kullanılarak Yapılan Class II Restorasyonların Mikrosızıntılarının Degerlendirilmesi (Sözlü Sunum). 4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi (4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences) 25-26 Eylül 2020 Antalya, Türkiye

Projeler

 1. Beykent Üniversitesi BAP Projesi- “Monolitik zirkondan üretilen geleneksel fiber post destekli köprü protezi ile endokuron tasarımıyla oluşturulan üç üye sabit diş protezinin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması: sonlu elemanlar analizi.” Kabul edildi.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and

Humanities)

 1. Altan Şallı G, Özcan İ, Pekiner F. Prevalence of pneumatization of the articular eminence and glenoid fossa viewed on cone beam computed tomography examinations in a Turkish sample. Oral Radiol. 2020;36(1):40-46. doi: 10.1007/s11282-019-00378-1.
 2. Altan Şallı G, Egil E. Are YouTube videos useful as a source of information for oral care of leukemia patients? Quintessence Int. 2020;51(1):78-85. doi: 10.3290/j.qi.a43665.
 3. Altan Şallı, G, Öztürkmen Z. Semi-automated three-dimensional volumetric evaluation of mandibular condyles. Oral Radiol (2020). https://doi.org/10.1007/s11282-020-00426-1
 4. Egil E, Altan Şallı G. Youtube as a source of information on fluoride therapy. Fluoride. 2020; 53(2):292-301.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Aydın K, Demirel O, Altan Şallı G, Özcan M. Evaluation of two dental digital imaging systems based on quality scorings, burn-out effects and cervical width determination. Balk J Dent Med J. 2020;71-76.

 1. Altan Şallı G, Öztürkmen Z. Evaluation of location of the canalis sinuosus in the maxilla using cone beam computed tomography. Balk J Dent2020. https://doi.org/10.2478/bjdm-2020-0032

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

 1. Altan Şallı G. Panoramik radyografilerde mandibular kortikal indeksin yaş, cinsiyet ve dişlilik durumuna göre değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri). 5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 18-19 Aralık 2020 Türkiye.
 2. Altan Şallı G, Öztürkmen Z, Erdem TL. Anterior Maksillada Görülen Bukkal Konkavitelerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri). Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi 28-29 Kasım 2020 İzmir, Türkiye.
 3. Altan Şallı G, Erdem TL. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Radyasyondan Korunma ve Radyolojik Anatomi Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri). 4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 25-26 Eylül 2020 Antalya, Türkiye.
 4. Altan Şallı G, Erdem TL. A Different Perspective in Dental Radiology: Ultrasonography (Sözlü Bildiri). Greatist 2019 International Congress of Dentistry 27 October 2019 Istanbul, Turkey.
 5. Altan Şallı G. Kemik Mineral Yoğunluğunun Ölçüm Yöntemleri ve Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları (Sözlü Bildiri). 2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 28-30 Haziran 2019 İstanbul, Türkiye.

Projeler

1.Beykent Üniversitesi BAP Projesi- “Mandibular Birinci Molar Dişlerin Kök Kanalı Morfolojisinin Mikro- BT ile İncelenmesi” Tamamlandı.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and

Humanities)

1.         Ekşi Özsoy Hilal (2020). Evaluation of YouTube videos about smile design using the DISCERN tool and Journal of the American Medical Association benchmarks. JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY 125(1), 151-154. DOI:https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2019.12.016

2.         Gaş Selin, Ekşi Özsoy Hilal, Aydın Cesur Kader. The Association Between Sleep Quality, Depression, Anxiety and Stress Levels and Temporomandibular Joint Disorders among Turkish Dental Students During the Covid-19 Pandemic. CRANIO-The Journal of Craniomandibular Sleep Practice. (Kabul Edildi Basım Aşamasında)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         Ekşi Özsoy Hilal (2020). The staining effect of cigarette smoke on different dental materials. Journal of Dental Problems and Solutions, 7(1), 20-21., Doi: https://doi.org/10.17352/2394-8418.000079

2.         Ekşi Özsoy Hilal, Atalay Sevda, Nekora Ayşen (2020). Assessment of oral and general health status in older adults. Journal of Clinical Medicine of Khazakhistan, 57(3), 24-28 DOI: 10.23950/1812-2892-JCMK-00758

3.         Najafova Lamia, Ekşi Özsoy Hilal, Kurtulmuş Hüseyin Mehmet (2020). Determination of illness cognition levels in patients with maxillofacial area defects.. Jurnal Profesi Medika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 14(1), 7-11. DOI: http://dx.doi.org/10.33533/jpm.v14i1.1658.

4.         Ekşi Özsoy Hilal, Ekşi Betül, Najafova Lamia, Kurtulmuş Hüseyin Mehmet (2020). Evaluation of the Shares about TemporomandibularDisorders in Social Media. Journal of Clinical Research in Dentistry, 3(1), 1-4.

5.         Ekşi Özsoy Hilal, Najafova Lamia, Kurtulmuş Hüseyin Mehmet (2020). Illness cognitions in patients with Temporomandibular Disorders. sanamed, 15(3), 273-277., Doi: doi:http://dx.doi.org/10.24125/sanamed.v15i3.431.

6.         Ekşi Özsoy Hilal, Najafova Lamia, Kurtulmuş Hüseyin Mehmet (2020). Quality of impressions using two different brands of polyvinyl siloxane impression materials.. Sanamed medical journal, 15(2), 111-114. DOI: 10.24125/sanamed.v15i2.409

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         Ekşi Özsoy Hilal, Najafova Lamia, Kurtulmuş Hüseyin Mehmet (2021). The Effect of Pouring Time on Dimensional Accuracy of Polyvinyl Siloxane Impression Materials. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 87-91., Doi: https://doi.org/10.30934/kusbed.744376 (TR DİZİN- ULAKBİM)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

1.         Ekşi Özsoy Hilal (2020). Are YouTube videos an effective source of information for patients interested in Laminate Veneers?. 3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

2.         Ekşi Özsoy Hilal, Najafova Lamia, Kurtulmuş Hüseyin Mehmet (2020). Farklı Markalarda Aljinat Ölçü Maddelerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi

3.         Ekşi Özsoy Hilal, Tuncer Erman Bülent (2019). Tam Dişsiz Hastalarda Farklı Restorasyon Tiplerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 24. International Turkish Prosthodontics and Implantology Association Scientific Congress

4.         Gaş Selin, Ekşi Özsoy Hilal (2020). Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri ile Diğer Üniversite Öğrencileri Arasındaki Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkların Görülme Sıklığı, Depresyon, Anksiyete, Stres Seviyeleri ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi.. 4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

5.         Ekşi Özsoy Hilal (2020). Covıd-19 pandemisi döneminde hareketli protez kullanan hastalarda protezlerin hijyen yönetimi için teledişhekimliğinin entegrasyonu ve asenkron video içeriklerinin değerlendirmesi.. 3rd Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress (Ihslc 2020)

Projeler:  

1.         BAP Proje Adı: Monolitik Zirkondan Üretilen Geleneksel Fiber Post Destekli Köprü Protezi ile Endokuron Tasarımıyla Oluşturulan Üç Üye Sabit Diş Protezinin Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması: Sonlu Elemanlar Analizi (Başvuru Değerlendirmede )

2.         BAP Proje Kodu: 2019-20-BAP-08 Proje Adı: Elektronik Sigaranın Dental Materyallerde Renk Değişikliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (Başvuru Onaylandı Fakat Henüz Destek Alınamadı )

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and

Humanities)

1.         Quality of information on YouTube about artificial intelligence in dental radiology. Kader Cesur Aydin, Huseyin Gurkan Gunec.  J Dent Educ 2020 August;1-7. doi: 10.1002/jdd.12362.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         A Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Heat-Treated Nickel-Titanium Reciprocating Instruments at the Intracanal Temperature. Keskin Neslihan Büşra, Güneç Hüseyin Gürkan, İnan Uğur. Balkan Journal of Dental Medicine, Aralık 2020 (Kabul edildi).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

1.         Evaluation of Cyclic Fatigue Resistance’s Means of Rotary and Reciprocating nickel-titanium instruments by a Heat Treatment, in vitro study. Asst. Prof. Dr. H. Gurkan Gunec. 17th International Greatist Dental Congress (2019).

2.         Farklı Sıvı Taşıyıcılarla Hazırlanan Kalsiyum Hidroksit Patının Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Asst. Prof. Dr. H. Gurkan Gunec, Asst. Prof. Dr. Edibe Egil, Asst. Prof. Dr. Ozge Unlu. 2nd International Hippocrates Congress (2019).

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.         Kök Kanalının Şekillendirilmesinde Temel İlkeler ve Ni-Ti Öncesi Dönem. Asst. Prof. Dr. H. Gurkan Gunec & Dt. Alper Kabakci. Endodonti Akıl Notları, Güneş Tıp Kitabevi (2020).

2.         Haznedaroğlu F, Vardar Ç, Güneç HG. Ni-Ti döner alet sistemlerine geçiş ve ilk Ni-Ti döner alet sistemleri. Küçükay ES, editör. Endodontide Döner Alet Sistemleri-Hangi Sistem, Nerede, Neden? 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.9-12.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.         Rehber yol egelerin metalurjik - mekanik özelliklerinin ve sekillendirme hareketlerinin degerlendirilmesi. Güneç Hüseyin Gürkan, Danacı Aleyna, Kasimi Tennur Bahar, Özyer Ayşegül, Ekinci Beril, Onay Hüseyin Hamza. 7tepe Klinik, Kasım 2020. (Kabul edildi)

2.         Geçmisten günümüze endodontide kullanılan Nikel-Titanyum aletler evrimden devrime jenerasyonlar arası bir yolculuk. Güneç Hüseyin Gürkan, Onay Hüseyin Hamza, Ekinci Beril, Özyer Ayşegül, Kasimi Tennur Bahar, Danacı Aleyna. 7tepe Klinik Dergisi, Aralık 2020. (Kabul edildi).

Projeler 

1.         TUBİTAK 1507 TEYDEP/Kobi-ArGe Destek Programı. Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Gürkan GÜNEÇ. Proje No: 7201301. Diş Hekimliğinde Ön Tanı, Teşhis ve Değerlendirme Yapan Yapay Zeka Programı ve Uygulaması. (2020).

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1.         Gaş S, Zincir ÖÖ, Bozkurt AP. Are YouTube Videos Useful for Patients Interested in Botulinum Toxin for Bruxism? J Oral Maxillofac Surg. 2019 Apr 12 pii: S0278-2391(19)30384-2. doi: 10.1016/j.joms.2019.04.004.

2.         Özdal Zincir Ö, Bozkurt AP, Gaş S. Potential Patient Education of YouTube Videos Related to Wisdom Tooth Surgical Removal. J Craniofac Surg. 2019 Jul;30(5):e481-e484. doi: 10.1097/SCS.0000000000005573.

3.         Hatipoğlu Ş, Gaş S. Is Information for Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion Available on YouTube Reliable? J Oral Maxillofac Surg 1.e1-1.e10, 2020.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.         Çebi AT, Gaş S. Mandibulada Lokalize Ameloblastoma. Cumhuriyet Univ. Sağ. Bil. Enst. Derg. 2020;5(1):22-27.

2.         Şitilci AT, Gaş S, Batu Ş, Kocaelli Arıkan H, Bozbay B. The Effect of Conscious Sedation on Salivary Alpha-Amylase Levels During Third Molar Surgery. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. 2020;2(56):11-6.

3.         Gas S., Olgac N. V. , ÇEBİ A. T. , Kasapoglu C. Effects of hyaluronic acid and gamma-radiated mineralized allografts on the healing of rat tibial defects. Cukurova Medical Journal, 2020;45:.526-532.

4.         Pasaoglu Bozkurt A, Gaş S, Özdal Zincir Ö. YouTube video analysis as a source  of information for patients on impacted canine. Int Orthod. 2019 Aug 27. pii: S1761-7227(19)30142-1.

5.         Paksoy T, Gaş S. Quality and Content of YouTubeTM Videos Related to Sinus Lift Surgery, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 2021;33:48-52.

6.         Çebi AT, Gaş S. Maksillada Periferal Dev Hücreli Granüloma: Olgu Sunumu. Med Records 2020;2(3):108-10.

7.         Cesur Aydın K, Gaş S. Evaluation of Implant Survival by Analysing Dental Panoramic Radiographs: 10-Year Retrospective Study. Balk J Dent Med, Vol 25, 2021.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

1.         Gaş S, Şenel Veziroğlu F. İlaca Bağlı Çene Osteonekrozunda Güncel Tedavi Yaklaşımları: Olgu Sunumları. TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 -7 Eylül 2019, İstanbul.

2.         Gaş S, Şenel Veziroğlu F. Kısa İmplantların Kanıta Dayalı Değerlendirilmesi. Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 11-12 Ocak 2019.

3.         Gaş S, Ekşi Özsoy H. Diş hekimliği Fakültesi  Öğrencileri ile Diğer Üniversite Öğrencileri Arasındaki Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Görülme Sıklığı, Depresyon, Anksiyete, Stres Seviyeleri ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Hipokrat ve Tıp sağlık Bilimleri Kongresi. 25-26 Eylül 2020.

Projeler

1.         Dişsiz Atrofik Mandibula Kırıklarında Ti ve Ti Şekil Hafızalı Miniplak Vida Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi-2019 (araştırmacı)

2.         Diş Çekimi Yapılan Sıçanlarda Commiphora Molmol (Myrrh)’ün Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi-2020

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ( Expanded SCI, SSCI, Arts and

Humanities)

1-         Akcan SK, Ünsal B. Gingival recession treatment with concentrated growth factor membrane: a comparative clinical trial. J Appl Oral Sci. 2020 Mar 27;28:e20190236. doi: 10.1590/1678-7757-2019-0236.

Ulusal kitap bölüm yazarlığı

2-         Güncel Periodontoloji Çalışmaları-2019, Bölüm adı:(Peri-implant Sağlık ve Hastalıklara Güncel Bakış) (2019)., Serap Karakış Akcan. Akademisyen Yayınevi, Editör: Prof. Dr. M. Cenk Haytaç Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-608-2, Türkçe.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda basılan bildiriler

1.         Hamile Bireylerin Sağlık ve Ağız Sağlığı Okuryazarlığı Seviyeleri ile Periodontal Durumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Evaluation of Relationship Between Health and Oral Health Literacy Levels and Periodontal Status in Pregnancy Dilek Mamaklıoğlu, Rukiye Eren, Serap Karakış Akcan, Süleyman Emre Meşeli Türk Periodontoloji Derneği 49. Bilimsel Kongresi, 27-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye. (sözlü sunum)

2.         Periodontitisli hastalardaki farklı sondalama derinliğine sahip ceplerin faz ı tedaviye yanıtının değerlendirilmesi Süleyman Emre Meşeli, Dilek Mamaklıoğlu, Serap Karakış Akcan, İzmir Diş Hekimleri Odası, 26.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8-10 Kasım, 2019, sözlü sunum

3.         Hande Güntan Erdemir, Serap Karakış Akcan. “Serbest Dişeti Grefti Operasyonu Sonrası Hasta Morbiditesinin Değerlendirilmesi” Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4-7 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye. (Sözlü)

4.         Hande Güntan Erdemir, Serap Karakış Akcan.”Use of Scales in The Evaluation of Postoperative Patient Morbidity: Two Case Reports” 19-21 Eylül 2019, Madrid, İspanya. (Poster sunumu)

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.1. SCCI, SCI, SCI-Expanded Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.  Yilmaz HN, Hatipoglu S, Erdem B, Can B, Kadir T: Adherence Frequency of Candida Albicans on Nasoalveolar molding (NAM) Appliances, Journal of Stomatology oral and Maxillofacial Surgery, 2020 Nov;121(5):473-477 s., Epub 2020 Aug 22; DOI: https://doi.org/10.1016/j.jormas.2020.08.005.

 2. Hatipoglu S, Gas S: Is Information for Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion (SARPE) available on YouTube™ reliable, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2020 Jun;78(6):1017.e1-1017.e10, Epub 2020 Jan 27. DOI: 10.1016/j.joms.2020.01.013

 

  2. Uluslararası Bildiriler / Sözlü sunumlar:

              1. Hatipoglu S: Beykent 2nd International Health Sciences Research Days Congress 8-10 November 2019 Plovdiv/Bulgaria, Evaluation of Orthodontic Malocclusion Risk Factors of 7 to 12 years old Turkish Children on OPTG Films, Sözlü Bildiri.    

             2. Hatipoglu S: 3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi 6 - 7 Mart 2020, Ankara, Türkiye, Is Nasoalveolar Molding (NAM) information on YouTube™ reliable?, Sözlü Bildiri.

Yürütülen Projeler:

1.         Beykent Üniversitesi BAP, "Çoklu Konvasyonel ve Yeni Nesil Ultrasonik Uygulamaların Metal Braketlerin Bağlanma Direncine Olan Etkilerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması" – Yürütücü, devam ediyor.